دبیرستان غیردولتی دخترانه نمونه بسیج (متوسطه دوره اول)

اطلاعات تماس

آدرس

شهرک اندیشه –انتهای خیابان اندیشه شمالی-مجتمع مدارس نمونه بسیج دوره اول متوسطه

شماره تلفن

02433767577

آدرس وب سایت

Nb2.zn5702.ir

آدرس ایمیل

Mkrad.r.b@gmail.com/zahojati@gmail.com